Master

Studiile universitare de master sunt studii la învăţământul de zi, cu durata de doi ani. Absolvenţii acestor studii obţin Diploma de Master, în domeniul şi programul de studii pe care l-au absolvit. Admiterea în ciclul de studii universitare de master se face pe programe de studii. Toate programele de studii şcolarizate de facultate sunt ACREDITATE.

Domeniul Inginerie energetică:
Programe de studii
Management energie – mediu
Managementul sistemelor de energie


© 2020 Departamentul de Energetica. All Rights Reserved.