Laborator conversia energiei

Dotări principale

Instalaţie de conversie fotovoltaică a energiei solare, 2 x 100 W
Generator eolian, 400 W, 12 V
Stand de laborator pentru conversia termică a radiaţiei solare
Stand de laborator pentru conversia electrochimică a energiei
Pompă de căldură sol-apă 6 kW, cu sondă de adâncime

Teme de cercetare

Eficiența conversiei energiei din surse solare și eoliene
Analiza regimurilor de funcționare a pompelor de căldură și tehnici de creștere a coeficientului de performanță
Compatibilitatea sursă de alimentare cu energie electrică – pompă de căldură relativ la calitatea energiei electrice

     

     


© 2020 Departamentul de Energetica. All Rights Reserved.