Cadre Didactice Complementare

Şcoala ieşeană de energetică îşi justifică existenţa prin numărul mare de absolvenţi care s-au încadrat cu succes, alături de colegii lor din celelalte centre universitare, în energetica României precum şi prin contribuţia cadrelor didactice complementare  din domeniile învăţământului şi cercetării ştiinţifice de specialitate.

În continuare sunt prezentate cadrele didactice complementare care contribuie la specializarea viitorilor absolvenți:

1. Disciplina: Mașini Hidraulice
Titular disciplină:
Prof.dr.ing. Daniela Popescu

Contact:
Birou: situat în clădirea departamentului de Mecanica Fluidelor, Mașini și Acționări Hidraulice și Pneumatice
a  Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial
Tel.: 0232 278 683 int. 2138
e-mail: daniela_popescu@tuiasi.ro

Suport Curs: Masini hidraulice

 


© 2020 Departamentul de Energetica. All Rights Reserved.