Cadre Didactice Asociate

  Prof. dr. ing. Mircea Dan Gușă

Suport cursuri si aplicații

Titular discipline:
1. Studii de licență:
Tehnica tensiunilor înalte, anul IV ISE
2. Studii de master:
Coordonarea izolației, anul I MSE

 

Prof. dr. ing. Adrian Baraboi 

Suport cursuri si aplicații
Curs Echipamente electrice 1
Curs Echipmante Electrice 2
Indrumar Laborator Echipamente Electrice Vol. I – 2013

Titular discipline:
1. Studii de licență:
Echipamente electrice, anul III ISE și ME
2. Studii de master:

 

 Prof.dr.ing. Constantin Asaftei
Titular discipline:
1. Studii de licență:
2. Studii de master:
Energie, mediu, societate, anul II MSE și MEM
 Prof.dr.ing. Florin Munteanu
Suport cursuri și aplicații:
Curs PEC, partea I:_Studiul fenomenului de scurtcircuit trifazat simetric
Laborator PEC, partea I: Studiul fenomenului de scurtcircuit folosind programul EDSA-PALADIN
Laboratoare PECE anul III ISE si ME
Curs Fiabilitate si risc industrial
Curs Regimul dinamic 2014 2015 Curs FSM 2014-2015
Industrial Risk Management Managementul proiectelor_suport curs 1

Titular discipline:
1. Studii de licență:
Partea electrică a centralelor electrice, anul III ISE+ME
Fiabilitate și strategii de mentenanță, anul IV IE
Managementul calității energiei electrice, anul IV ME
2. Studii de master:
Regimul dinamic al centralelor electrice, anul I MSE
Managementul proiectelor, anul I MSE și MEM

 


© 2020 Departamentul de Energetica. All Rights Reserved.