Cadre Didactice Titulare

 Prof.dr.ing. Mihai Gavrilaș

 Suport cursuri si aplicatii

Titular discipline:
1. Studii de licență:
Sisteme electroenergetice I și II, anul IV ISE
Sisteme cu inteligență artificială, anul IV IA
2. Studii de master:
Stabilitatea și controlul sistemelor electroenergetice, anul I MSE + MEM
Piața de energie, management și reglementare, anul I, IMCG
Piața de energie și politici energetice, anul II MSE și MEM

 

 Prof.dr.ing. Marcel Istrate

Suport cursuri si aplicatii

Titular discipline:
1. Studii de licență:
Tehnica tensiunilor înalte, anul IV ISE
Tehnologii și instalații pentru reducerea emisiilor poluante, anul IV ME
2. Studii de master:
Regimuri tranzitorii electromagnetice, anul I MSE
Tehnologii curate, anul I MEM
Ecologie Generală, anul I MEM

 

 Prof.dr.ing. Maricel Adam
Suport cursuri si aplicatii
Curs Echipamente electrice 1
Curs Echipmante Electrice 2
Indrumar Laborator Echipamente Electrice Vol. I – 2013

Titular discipline:
1. Studii de licență:
Echipamente electrice, anul III IE
Electronică de putere, anul III ISE și ME
2. Studii de master:
Monitorizarea și diagnosticarea echipamentelor energetice, anul I MSE
Tehnici de comutație și echipamente FACTS, anul I MSE

 

 Prof.dr.ing. Adrian Traian Pleșca
Suport cursuri si aplicatii
Curs AES Capitol 1
Curs AES Capitol 2
Curs AES Capitol 3
Curs AES Capitol 4
Curs AES Capitol 5
Curs AES Capitol 6
Curs AES Capitol 7
Titular discipline:
1. Studii de licență:
Calculul numeric al aparatelor electrice, anul IV SE
2. Studii de master:
Sisteme moderne de comutație, control și protecție a aparatelor electrice, anul I SEA
Modelarea și simularea aparatelor electrice, anul II SEA
Dezvoltare durabilă și eco-concepția produselor electrotehnice, anul II SEA

 

 Prof.dr.ing. Radu Burlică
Titular discipline:
1. Studii de licență:
Aparate electrice, anul II EL
Electroecologie, anul IV IE
2. Studii de master:
Protecția instalațiilor electrice de joasă tensiune, anul I SEA

 

 Prof.dr.ing. Ciprian Mircea Nemeș

Suport cursuri si aplicatii

Curs PEC, partea I:_Studiul fenomenului de scurtcircuit trifazat simetric
Laborator PEC, partea I: Studiul fenomenului de scurtcircuit folosind programul EDSA-PALADIN
Laboratoare PECE anul III ISE si ME
Curs Fiabilitate si risc industrial
Curs Regimul dinamic 2014 2015 Curs FSM 2014-2015
Industrial Risk Management Managementul proiectelor_suport curs 1

Titular discipline și aplicații:
1. Studii de licență:
Fiabilitate și risc industrial, anul II EN
Stații și posturi de transformare, anul IV ISE
Producerea și distribuția energiei electrice, anul III EPAE+SE
2.Studii de master:
Generarea distributiă a energiei, anul I MEM
Managementul riscului industrial și ecologic, anul I MEM

 

 Conf.dr.ing. Gheorghe Grigoraș
Titular discipline și aplicații:
1. Studii de licență:
Sisteme de conducere, supraveghere și achiziții de date, anul IV ISE și ME
Modelarea și optimizarea sistemelor energetice industriale, anul IV ME
Rețele și echipamente pentru conducerea sistemelor energetice, anul IV IE
Strategii și decizii optimale în energetică, anul IV ISE
2. Studii de master:
Tehnici moderne de conducere, anul II MSE

 

Conf.dr.ing. Ovidiu Ivanov

Suport cursuri si aplicatii

Titular discipline și aplicații:
1. Studii de licență:
Informatică Aplicată, anul I EN
Transportul și distribuția energiei electrice I, anul III ISE
Sisteme electroenergetice I, anul IV ISE
Sisteme cu inteligență artificială, anul IV IA
2. Studii de master:
Procesarea cunoștințelor și calcul inteligent, anul II MSE

 

  Ș.l.dr.ing. Mugurel Rotariu
Titular discipline și aplicații:
1. Studii de licență:
Resurse energetice secundare, anul IV ME
Utilizarea energiei termice, anul IV ME
2. Studii de master:
Audit Energetic, anul II MEM
Energetica cladirilor, anul I MEM

 

 Ș.l.dr.ing. Florina Scarlatache
Contact:
Birou: EN-206
Tel.: 0232 278 680 int. 1160
e-mail: florina.scarlatache@tuiasi.ro
Titular discipline și aplicații:
1. Studii de licență:
Metode numerice în inginerie, anul II EN
Instrumente ale politicii energetice, anul IV ME
Sisteme de conducere, supraveghere și achiziții de date, anul IV ISE și ME
Strategii și decizii optimale în energetică, anul IV ISE
2. Studii de master:

 

 Ș.l.dr.ing. Dragoș Machidon
Contact:
Birou: EN-117
Tel.: 0232.701.154; 0232 278 680 int. 1154
e-mail: machidon.dragos@tuiasi.ro
Titular discipline și aplicații:
1. Studii de licență:
Electrosecuritate, anul II EN
Resurse și conversia energiei, anul II EN
Resurse și politici energetice, anul II IE
Tehnica tensiunilor înalte, anul IV ISE
2. Studii de master:

 

  Ș.l.dr.ing. Bogdan Constantin Neagu
Titular discipline și aplicații:
1. Studii de licență:
Transportul și distribuția energiei electrice, anul IV IE
Transportul și distribuția energiei electrice II, anul IV ISE
2. Studii de master:
Strategia planificării sistemelor de distribuție, anul I MSE
Stabilitatea și controlul sistemelor electroenergetice, anul I MSE

 

  Ș.l.dr.ing. Oana Beniugă
Contact:
Birou: EN-309
Tel.: 0232 278 680 int. 1133
e-mail: ocostea@tuiasi.ro
Titular discipline și aplicații:
1. Studii de licență:
Automatizarea proceselor electrice industriale, anul IV ME
Automatizarea sistemelor electroenergetice, anul IV ISE
Protecția prin relee, anul IV ISE
2. Studii de master:
Sisteme integrate de protecție și automatizare, anul I MSE
Sisteme cu evenimente discrete-modelare, anul I MEM
Dezvoltare durabilă-strategii și prognoze, anul II IMCG

 

 Ș.l.dr.ing. Mihai Andrușcă
Contact:
Birou: EN-214
Tel.: 0232 278 680 int. 1169
e-mail: mandrusca@tuiasi.ro
Suport cursuri si aplicații
Curs Echipamente electrice 1
Curs Echipamente Electrice 2
Curs Compatibilitate Electromagnetica
Indrumar Laborator Echipamente Electrice Vol. I – 2013
Titular discipline și aplicații:
1. Studii de licență:
Compatibilitate electromagnetică, anul III ISE și ME
Echipamente Electrice, anul III ISE și ME
Electronică de putere, anul III ISE și ME
2. Studii de master:
Echipamente cu logică programabilă, anul I MEM

 

  Ș.l.dr.ing. Dragoș Astanei
Contact:
Birou: EN-215
Tel.: 0232 278 680 int. 1168
e-mail: dastanei@tuiasi.ro
Titular discipline și aplicații:
1. Studii de licență:
Aparate Electrice, anul II EL
Tehnici de comutație, anul III SE
Tehnologia fabricării mașinilor și aparatelor electrice, anul IV SE
2. Studii de master:
Poluare electromagnetică, anul I MEM
Protecția instalațiilor de joasă tensiune, anul I SEA

 

  Ș.l.dr.ing. Răzvan Beniugă
Contact:
Birou: EN-107
Tel.: 0232 278 680 int. 1152
e-mail: rbeniuga@tuiasi.ro
Titular discipline și aplicații:
1. Studii de licență:
Echipamente și instalații termice, anul III ISE + ME
Producerea energiei electrice și termice, anul III ISE + ME și anul III IE
Bilant Energetic, anul IV ME
2. Studii de master:
Gestiunea Deșeurilor, anul II MEM

 

 Ș.l.dr.ing. Alin Dragomir
Contact:
Birou: EN-305
Tel.: 0232 278 680 int. 1174
e-mail: alin.dragomir@tuiasi.ro
Titular discipline și aplicații:
1. Studii de licență:
 Echipamente Electrice, anul III ISE+ME și anul III IE
Aparate Electrice, anul II EL
2. Studii de master:
Etică și Integritate

 

Asist.drd.ing. Florin Băiceanu
Contact:
Birou: EN-108
Tel.: 0232 278 680 int.
e-mail: florin.baiceanu@tuiasi.ro
 Titular aplicații și seminarii:
1. Studii de licență:
Fiabilitate și Risc industrial, anul II EN
Stații și Posturi de Transformare, anul IV ISE
Management, anul III ISE + ME
Producerea, Transportul și Distribuția Energiei Electrice, anul III EPAE, III SE
Partea Electrică a Centralelor Electrice, anul III ISE+ME
2. Studii de master:

 

 


© 2020 Departamentul de Energetica. All Rights Reserved.